En podcast om tv-spel. Grundad 2012 under namnet IGN Sveriges Podcast, bytte tillfälligt namn till Loadings Podcast 2017 och landade slutligen i Tredje Gången Gillt 2018.

Calle Johansson-Sundelius är chefredaktör för FZ.se och var senast med i avsnitt 282 av Tredje Gången Gillt. Nu är han tillbaka för att prata E3 2021, Scarlet Nexus och allmän spelpepp.

Trevlig midsommar!

Direct download: TredjeGangenGillt331.mp3
Category:general -- posted at: 12:00am CEST
Comments[0]

Adding comments is not available at this time.