En podcast om tv-spel. Grundad 2012 under namnet IGN Sveriges Podcast, bytte tillfälligt namn till Loadings Podcast 2017 och landade slutligen i Tredje Gången Gillt 2018.

Vi avslutar året som vi inledde det - med en trio bestående av Sandra Ferroni, David Grundström och Victor Sjöström. Tillsammans benar vi traditionsenligt ut vilket som är årets spel.

Gott nytt år!

Direct download: TredjeGangenGillt306.mp3
Category:general -- posted at: 12:00am CEST
Comments[0]

Adding comments is not available at this time.