En podcast om tv-spel. Grundad 2012 under namnet IGN Sveriges Podcast, bytte tillfälligt namn till Loadings Podcast 2017 och landade slutligen i Tredje Gången Gillt 2018.

Naseer Alkhouri har jobbat på både Super PLAY och Dice. Numera är han "Smooth Operator" på Raw Fury. I Tredje Gången Gillt 334 pratar han om företagets inställning till spelbranschen, samt om Ikari Warriors, Star Wars: The Old Republic, Call of Duty, Dark Souls och mycket mer.

Direct download: TredjeGangenGillt334b.mp3
Category:general -- posted at: 1:18am CEST
Comments[0]

Adding comments is not available at this time.