En podcast om tv-spel. Grundad 2012 under namnet IGN Sveriges Podcast, bytte tillfälligt namn till Loadings Podcast 2017 och landade slutligen i Tredje Gången Gillt 2018.

Förra gången Thomas Petersson gästade Tredje Gången Gillt (i avsnitt 292) var det i egenskap av chefredaktör för Svenska PC Gamer. Nu har tidningen slutligen somnat in, efter 25 år. Den här veckan pratar vi om det.

Direct download: TredjeGangenGillt322.mp3
Category:general -- posted at: 12:00am CEST
Comments[0]

Adding comments is not available at this time.