En podcast om tv-spel. Grundad 2012 under namnet IGN Sveriges Podcast, bytte tillfälligt namn till Loadings Podcast 2017 och landade slutligen i Tredje Gången Gillt 2018.

Innan året är slut lägger P3 Spel ner sin verksamhet. I Tredje Gången Gillt 302 pratar Elisabeth Bergqvist om hela den situationen. Dessutom avhandlas Donkey Kong Country, Assassin's Creed: Valhalla och Hades. Bland annat.

Direct download: TredjeGangenGillt302.mp3
Category:general -- posted at: 12:00am CEST
Comments[0]

Adding comments is not available at this time.