En podcast om tv-spel. Grundad 2012 under namnet IGN Sveriges Podcast, bytte tillfälligt namn till Loadings Podcast 2017 och landade slutligen i Tredje Gången Gillt 2018.

En gång i tiden var Per Landin en fast medlem av denna podcast. Numera jobbar han på Mojang, men i avsnitt 299 tittar han återigen förbi för att snacka Mega Man 4, Grandia, World of Warcraft och Shining Force.

Trevlig fredagen den 13!

Direct download: TredjeGangenGillt299.mp3
Category:general -- posted at: 12:00am CEST
Comments[0]

Adding comments is not available at this time.