En podcast om tv-spel. Grundad 2012 under namnet IGN Sveriges Podcast, bytte tillfälligt namn till Loadings Podcast 2017 och landade slutligen i Tredje Gången Gillt 2018.

Så var vi slutligen här. IGN Sveriges Podcast fyller 100 och firar detta genom att blicka tillbaka på 2012 - året då vi startade. Mycket nöje.

Direct download: IGN_Sveriges_Podcast_100.mp3
Category:general -- posted at: 11:18am CEST
Comments[0]

Adding comments is not available at this time.