En podcast om tv-spel. Grundad 2012 under namnet IGN Sveriges Podcast, bytte tillfälligt namn till Loadings Podcast 2017 och landade slutligen i Tredje Gången Gillt 2018.

Niklas Norgren håller för tillfället på att spela igenom samtliga spel som finns utgivna till Mega-CD. I avsnitt 333 av Tredje Gången Gillt pratar vi om den märkliga hårdvaran från början av 90-talet, samt mycket mer. Suddstjärtar, exempelvis.

Direct download: TredjeGangenGillt333.mp3
Category:general -- posted at: 12:00am CEST
Comments[0]

1