En podcast om tv-spel. Grundad 2012 under namnet IGN Sveriges Podcast, bytte tillfälligt namn till Loadings Podcast 2017 och landade slutligen i Tredje Gången Gillt 2018.

Doru Apreotesei (Rightsized Games) har under årens lopp varit på E3 både som spelskribent och som spelutvecklare. I avsnitt 329 pratar vi gamla mässminnen, knarkfester, bråk med Peter Molyneux och om E3 2021 - en mässa som på grund av den pågående coronapandemin är helt och hållet digital.

Direct download: TredjeGangenGillt329.mp3
Category:general -- posted at: 12:49am CEST
Comments[0]

1